IM Medical Travel : Tandheelkundige vakanties van hoogstaande kwaliteit, Nederlandstalige begeleiding, eerste klas service op maat, voordelig en goed geregelde garantie!

Droomt u van een mooie lach en een betaalbaar gebit? U kunt dit door onze ervaren specialisten laten verzorgen. Zij werken volgens de hoogste standaarden met materialen van 1e klas kwaliteit. En intussen kunt u genieten van een heerlijke vakantie aan de Turkse westkust, onder begeleiding van onze Nederlandstalige hostess. Bij IM Medical Travel en onze moderne kliniek in Izmir ontvangt u een garantie op uw tandartsbehandeling! 


Garantie op uw tandartsbehandeling
Bovendien ontvangt u bij IM Medical Travel een garantie op uw tandartsbehandeling:

 • 3 jaar op kronen, bruggen en facings
 • 2 jaar op protheses
 • Implantaten: 10 jaar op Bio 3 en levenslang op topkwaliteit Nobel Bio Care


Procedure m.b.t. garantie:

Mochten er onverhoopt problemen optreden terwijl u nog in Turkije verblijft, dan meldt u dit direct aan onze hostess. Wanneer u weer terug in Nederland bent dan kunt u dit direct meldden aan IM Medical Travel. Wij bespreken uw situatie met de behandelend specialist en onze kliniek. Zij beoordelen vervolgens de situatie en bepalen de vervolgstappen.


Deze garantieregeling omvat:

A. Behandelingen: Alle eventuele behandelingen en materialen die onder garantie nodig zijn in
    onze kliniek in Izmir

B. Langer verblijf: Indien uw verblijf onverwachts verlengd moet worden om uw behandelingen
    af te ronden in onze kliniek, worden deze extra reis & hotelkosten vergoed (niet geldig indien   
    veroorzaakt door onverwachte en persoonlijke situaties/reacties, alleen in overleg en volgens
    instructie van IM Medical Travel en onze kliniek)

C. In Nederland: Indien bij terugkomst in Nederland een probleem/situatie ontstaat die na overleg met IM Medical Travel en de specialisten van onze kliniek in Izmir verder beoordeeld moet worden door onze/een Nederlandse tandarts, worden deze kosten vergoed

D. In Nederland: Indien bij terugkomst in Nederland een probleem/situatie ontstaat waarover de kliniek oordeelt dat dit onder de garantie valt en in Nederland door onze tandarts kan worden opgelost, worden deze kosten vergoed

E. Vergoeding Reis & verblijf: Indien bij terugkomst in Nederland een probleem/situatie ontstaat waarover de kliniek oordeelt dat dit onder de garantie valt maar in de kliniek in Turkije dient te worden aangepast, worden zowel de behandelkosten als ook de kosten voor uw vliegreis & hotelverblijf tot een maximaal bedrag van 10% van de waarde van uw voldane behandelkosten (reis & hotelkosten alleen in overleg en volgens aanbod, geldig gedurende de eerste 2 jaar).

 

Onze garantieregeling vervalt indien:

 1. De mondgezondheid/reiniging van uw gebit onvoldoende is gedaan.
 2. De instructies en adviezen van onze specialist/ kliniek/ IM Medical Travel door u niet zijn opgevolgd.
 3. U niet minimaal 1 x per jaar een tandarts heeft bezocht voor routine controle (advies is 1 x per 6 maanden naar de mondhygiënist en 1 x per jaar naar de tandarts).
 4. Er aanvullende behandelingen nodig zijn, die behoren tot de wetenschappelijk geaccepteerde mogelijke gevolgen van de ondergane behandeling en afhankelijk zijn van de persoonlijke lichamelijke reacties (zoals bijv. na het plaatsen van kronen/bruggen op eigen tanden/kiezen soms overgevoeligheid kan ontstaan die kan leiden tot een ontsteking waarvoor dan een wortelkanaalbehandeling nodig zal zijn).
 5. Er substantieel gewichtsverschil (afvallen of aankomen) is ontstaan gedurende korte tijd.
 6. Er een natuurlijk proces van terugtrekkend tandvlees aanwezig is.
 7. Er onvoldoende of incorrect onderhoud is gedaan aan verwijderbare protheses.
 8. Er sprake is van een ongeluk van u of de materialen (bijv. het laten vallen van een prothese).
 9. Er sprake is van een algehele medische situatie die invloed heeft op uw mondgezondheid en/of kaakbot (bijv. o.a. diabetes, osteoporose, bestralingen etc.).
 10. Indien bij afronding van de behandeling in de kliniek akkoord is gegeven over de esthetische uitstraling (kleur en vorm) maar na terugkomst in Nederland toch anders is gewenst.
 11. Er niet direct bij het ontstaan van de problemen of uw ontevredenheid melding is gedaan bij de hostess gedurende uw verblijf in Turkije, of wanneer er geen contact is opgenomen met IM Medical Travel  bij terugkomst in Nederland.
 12. Er vooraf geen overleg of toestemming is gegeven door IM Medical Travel  en de kliniek
 13. U niet het volledige bedrag van de rekening aan de kliniek heeft voldaan.